El reciclatge és un art.

Transformar alguna cosa donant-li un ús diferent del que tenia és un acte creatiu perquè sí.

Modelar, crear, reciclar… són accions també aplicables en nosaltres per resignificar aspectes a favor nostre.

Per exemple…
… la manera com he resolt una dificultad, la puc transformar en un recurs nou un cop ho he solucionat.

L’experiència anterior em dona “tables” per pròximes ocasions. Compto amb més eines que abans.

Vist així tenim una font de transformació i reciclatge infinites que podem posar en marxa segons necessitem.

Reconéixer els nostres recursos facilita enfocar-nos en les solucions i no en els problemes.

És un canvi de paradigma interessant a experimentar.

Quins recursos t’han servit quan has viscut una dificultat?

Com ho has solucionat?